Илмий фаолият

Бош Сахифа / Илмий фаолият

«Ижтимоий фикр» Маркази илмий-тадқиқот муассасаси мақомига эга бўлган нодавлат мустақил ташкилотдир. Ушбу ташкилот Ўзбекистон халқи ҳаётининг турли йўналишлари бўйича жамоатчилик фикрини ўрганиш учун комплекс ва мақсадли тадқиқотлар олиб боради.

Марказ асосий эътиборни Ўзбекистон шароитида аҳолининг кўп миллатлилигини ҳамда Ўзбекистон халқининг менталитетини ҳисобга олган ҳолда жамоатчилик фикрини ўрганиш методологияси ва услубларини янада такомиллаштиришга қаратади.

«Ижтимоий фикр» Марказида жамоатчилик фикрини ўрганишнинг методологик ва илмий-амалий масалалари Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги грантлари асосида ишлаб чиқилади. Шартнома асосида қуйидаги лойиҳалар ишлаб чиқилган ва амалга оширилмоқда:

Фундаментал тадқиқотлар

1. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш методологияси (1998-1999 йй.). Раҳбар Убайдуллаева Р.А.

2. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш методологиясини такомиллаштириш муаммоларини тадқиқ қилиш (2007-2011 йй.). Раҳбар Убайдуллаева Р.А.

3. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантириш шароитида жамоатчилик фикрини ўрганиш методологиясини такомиллаштириш муаммолари» (2012-2016 йй.). Раҳбар Убайдуллаева Р.А.

Амалий тадқиқотлар

1. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини социологик тадқиқ қилишни ташкил этиш ва ўтказишнинг илмий-амалий асосларини ишлаб чиқиш (2000-2002 йй.). Раҳбар Ата-Мирзаев О.Б.

2. Маънавият ва маърифат соҳасида жамоатчилик фикрини ўрганишнинг илмий-амалий асослари (2000-2002 йй.). Раҳбар Ата-Мирзаев О.Б.

3. Маънавият ва маърифат ҳамда миллий ғояни шакллантириш соҳасида жамоатчилик фикрини ўрганишнинг илмий –амалий асослари (2000-2002 йй.). Раҳбар Ата-Мирзаев О.Б.

4. «Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини шакллантириш ва ўрганиш механизмларини такомиллаштириш муаммолари» (2003-2005 йй.). Раҳбар Ата-Мирзаев О.Б.

5.. «Ўзбекистонда демографик вазият: таҳлил, диагноз, прогноз» (2004-2006 йй.). Раҳбар Ата-Мирзаев О.Б.

6. «Мустақил Ўзбекистон ёшларининг ахлоқий тушунчалари ва ҳаётий қадриятлари». (2006-2008 йй.). Раҳбар Каюмов У.К.

7. «Мустақиллик шароитида Ўзбекистон жамиятининг ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий ва сиёсий ривожланиши ҳақида жамоатчилик фикрини шакллантириш ҳамда ўрганишнинг илмий-амалий асосларини ишлаб чиқиш». (2009-2011 йй.). Раҳбар Каюмов У.К.

8. «Ўзбекистон жамиятини модернизациялаш жараёнида жамоатчилик фикрини амалий социологик тадқиқ қилиш: назария, услублар, амалиёт». (2012-2014 йй.). Раҳбар Каюмов У.К.

9. «Ёшларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш механизмлари ва институционал-методик инструментларини ишлаб чиқиш (2014- 2017йй.)». Раҳбар Убайдуллаева Р.А.

10. Мустақиллик даврида «Ўзбекистон аҳолисининг ўзлигини шакллантириш» (2014– 2017 йй.). Раҳбар Ата-Мирзаев О.Б.

Инновацион лойиҳалар

1. Мустақил Ўзбекистон ёшларининг маънавий ва ахлоқий дунёсининг шаклланиши муаммолари ва ҳолати. (2000-2001йй.). Раҳбар Ата-Мирзаев О.Б.

2. «Ўзбекистонликларнинг миллий ўзлиги» монографиясини ўзбек тилида тайёрлаш ва чоп этиш (2003-2004 йй.). Раҳбар Каюмов У.К.

3. Ўзбекистонда терроризм ва диний экстремизм ҳақида жамоатчилик фикри» китобини тайёрлаш ва чоп этиш, ўзбек тилида (2005-2006 йй.). Раҳбар Ата-Мирзаев О.Б.

4. «Оилада ахлоқий тушунчалар» ўқув қўлланмасини тайёрлаш ва чоп этиш, ўзбек тилида (2006-2007 йй.). Раҳбар Ата-Мирзаев О.Б.

5. «Ўзбекистон ёшлари: маънавий ва ахлоқий дунёси» китобини тайёрлаш ва чоп этиш», ўзбек тилида (2008-2009 йй.). Раҳбар Каюмов У.К.

6. «Кўпмиллатли Ўзбекистон» китобини тайёрлаш ва нашр этиш», ўзбек тилида (2009-2010 йй.). Раҳбар Аъзамходжаев И.

7. «Оила ва баркамол ёш авлодни тарбиялаш» китобини тайёрлаш ва чоп этиш, ўзбек тилида (2011-2012 йй.). Раҳбар Каюмов У.К.

Марказ томонидан чоп этилган асосий нашрлар

Монография

1. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Кўпмиллатли Ўзбекистон: тарихий-демографик жиҳатлар. Т., 1998.

2. Гулямов С., Убайдуллаева Р., Ахмедов Э. Мустақил Ўзбекистон. Т., 1999.

3. Бекмурадов М. Ўзбекистонда жамоатчилик фикри. Т.,1999.

4. ХХI аср бўсағасида аёлларнинг имкониятларини очишга кўмаклашиш имкониятлари. Социологик тадқиқотлар натижалари [ўзб., рус., ингл. тил.] / Масъул муҳ. Р.Убайдуллаева. Т., 1999.

5. Мустақил Ўзбекистон фуқароларининг миллатлараро ва динлараро муносабатлари. Социологик тадқиқотлар натижалари [ўзб., рус., ингл. тил.] / Масъул муҳ. Р.Убайдуллаева. Т., 1999.

6. Гулямов С., Убайдуллаева Р., Ахмедов Э. Мустақил Ўзбекистон; Независимый Узбекистан-Independent Uzbekistan. Т., 2000.

7. Аллома Ал-Мотуридий ва унинг Шарқ халқлари маданиятидаги ўрни [ўзб., рус., ингл. тил.] / Масъул муҳ. Р.Убайдуллаева. Т., 2000.

8. Ўзбекистон Республикасида этник ва диний гуруҳларнинг ҳуқуқлари: муаммолар ва ечимлар. Т., 2000.

9. Гулямов С., Убайдуллаева Р., Ахмедов Э. Мустақил Ўзбекистон - Independent Uzbekistan. Т., 2001.

10. Марказий Осиё давлатларининг интеграция жараёнлари ва ёшлар [ўзб., рус., ингл. тил.]. Т., 2001.

11. Марказий Осиё мамлакатлари ёшларининг ҳаёт тарзлари ва қадриятларини бошқариш [ рус., ингл. яз.]. Т. 1. Ўзбекистон. Т. 2001.

12. Марказий Осиё мамлакатлари ёшларининг ҳаёт тарзлари ва қадриятларини бошқариш [ рус., ингл. тил.]. Т. Тожикистон , 2001.

13. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О. ва бошқалар. Ўзбекистонликнинг ижтимоий портрети. Социологик тадқиқотлар натижалари [ ўзб., рус., ингл. тил.]. Т., 2002.

14. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. Ўзбекистон урбанизациясининг тарихий-демографик очерки Т., 2002.

15. Гулямов С., Убайдуллаева Р., Ахмедов Э. Мустақил Ўзбекистон. Independent Uzbekistan. Т., 2003.

16. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О., Ганиева М., Қаюмов Ў. Ўзбекистонликларнинг миллий ўзлиги. Т., 2004.7,8 б.т.

17. Саидов А., Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О. Миллатлараро бағрикенглик: назария, социология, амалиёт. Т., 2004.

18. Ата-Мирзаев О., Уманский Я., Ганиева М., Каюмов У. ва бошқалар. Мустақил Ўзбекистон хотин-қизлари (социологик тадқиқотлар натижалари бўйича) [ рус., ингл. тил.] / Масъул муҳ. Р. Убайдуллаева, Р. Крумм. Т., 2004.

19. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик: тарихи ва ҳозирги давр. Т., 2004. 11,9 п.л.

20. Назаров Н. Мустақиллик ва миллий-этник жараёнлар. Т., 2004.

21. Назаров Н. Мустақиллик шароитида этноижтимоий жараёнлар. Т., 2005.

22. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О. Ўзбекистонда жамоатчилик фикри социологияси. Т., 2006. 10 б.т.

23. Убайдуллаева Р.А. Мустақил Ўзбекистон: аёл, оила ва жамият. Т., 2006.

24. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О., Умарова Й. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва аҳоли бандлиги. Т., 2006. 5,3 б.т.

25. Ата-Мирзаев О., Карамян М. Кўпмиллатли Тошкент. Т. «Ижтимоий фикр», 2009. 6,25 п.л.

26. Ата-Мирзаев О. Ўзбекистон аҳолиси. T., «Ижтимоий фикр», 2009.14,0 п.л.

27. Ата-Мирзаев О., Ганиева М., Каюмов У. Мустақил Ўзбекистон ёшлари (социологик тадқиқотлар), Т., «Ижтимоий фикр», 2009.

28. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О., Каюмов У. Ўзбекистонда жамоатчилик фикри социологияси: назария, методлар, амалиёт. T., «Ижтимоий фикр», 2010. 11,0 п.л.

29. Ата-Мирзаев О., Умаров Н., Ганиева М., Карамян М. Экология ва саломатлик жамоатчилик фикри кўзгусида. Т., 2010.

30. Ата-Мирзаев О., Ганиева М., Каюмов У. ва бошқалар. Мустақил Ўзбекистон ёшлари. «Ижтимоий фикр», 2010.

31. Абдуганиев И., Ата-Мирзаев О., Қаюмов Ў. Ўзбекистон ёшларининг маънавияти ва ҳаётий эътиқоди. Т., 2010.

32. Ата-Мирзаев О., Ганиева М., Карамян М., Қаюмов Ў, Аъзамходжаев И. Ўзбекистон - умумий уйимиз. Т., «Ижтимоий фикр», 2010.

35.Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. «Кўпмиллатли Ўзбекистон: тарихий-демографик жиҳатлари». Т., «Янги аср авлоди», 2011. 13,2 п.л.

36. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О. «Оила ва баркамол авлод тарбияси». «Ижтимоий фикр» Маркази. Тошкент, 2012. 136с.

37. Убайдуллаева Р., «Ўзбекистонда оила». «Ижтимоий фикр» Маркази, Т., 2012. 164 с.

38. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш: қадам – бақадам. Т., «Ижтимоий фикр», 2012. 173 с.

39. Назаров Р. Ўзбекистоннинг сиёсий этник социал таркиби: тарихий-демографик аспектлар. Масъул муҳаррир ЎзРФА академиги Убайдуллаева Р.А., «Ижтимоий фикр», Т. 2013,14 п.л.

40. Убайдуллаева Р., Ата- Мирзаев О. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш: назария, методика, амалиёт. Т. «Ижтимоий фикр», 2014. 587 с.

41. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О., Каюмов У. Мустақил Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий портрети. ( ўзбек тилида) . Т., «Ижтимоий фикр», 2014. 124 с.

42. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О. Ўзбекистон жамоатчилик фикри кўзгусида Т., «Иктисод - молия», 2016. 352 с.

Илмий тўпламлар

1. Аёл - оила - ҳуқуқ [ўзб., рус.,, ингл. тил.]. Т., 1998.

2. Аллома Ал-Мотуридий ва унинг Мовароуннаҳр маданиятидаги ўрни X-XII асрлар. [ўзб., рус. тил.]. Т., 1999.

3. Жамоатчилик фикрини ўрганиш: назария ва амалиёт [ўзб., рус. тил.]. Т., 1999.

4. Аёл ва ҳуқуқ [ўзб., рус. тил.]. Т., 1999.

5. Globalization and the International drug problem in Central Asia and Pakistan [ рус., ингл. тилл.]. Т., 1999.

6. Ал-Мотуридий таълимоти ва унинг Шарқ халқлари маданиятидаги ўрни [ўзб., рус. тил.]. Т., 2000.

7. Ўзбекистон тараққиёт ва фаровонлик йўлида [ўзб., рус. тил.]. Т., 2000.

8. Иқтисодиётни либераллаштириш ва ислоҳотларни чуқурлаштириш – Ўзбекистон мустақиллигини мустаҳкамлаш асослари [ ўзб., рус. тил.]. Т., 2000.

9. Маърифатпарварлик – тараққиёт ва фаровонлик сари. Т., 2001.

10. Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотларнинг ўн йили: ютуқлар, муаммолар ва истиқбол [ўзб., рус.тил.]. Тошкент-Берлин-Бонн. 2001.

11. Ўзбекистонда маънавият, маърифат, фан ва жамоатчилик фикри (илмий-амалий семинарлар маълумотлари). Т., 2001.

12. Ўзбекистонда хусусий мулкдорларнинг шаклланиши ва тадбиркорликнинг ривожланиши. Тошкент-Берлин-Бонн. 2002.

13. Миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш. Тошкент-Берлин-Бонн. 2003.

14. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини шакллантириш ва ўрганишнинг долзарб муаммолари [ўзб., рус. тил.]. Т., 2003.

15. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганишнинг методологияси. Т., 2004.

16. Ўзбекистонда бозор ислоҳотларни чуқурлаштириш шароитида иқтисодий тараққиётнинг барқарорлигини таъминлаш муаммолари. Т., 2004.

17. Ўзбекистонда иқтисодий тизимнинг трансформацияси ва рақобатбардошлик муҳитини шакллантириш муаммолари. Т., 2005.

18. Халқаро иқтисодий интеграциясининг объектив қонуниятга асосланганлиги ва тенденциялари: тажриба ва муаммолар [ ўзб., рус. тил.]. Т., 2007.

19. Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг ижтимоий муҳофазаси / Масъул. муҳар. Р.А.Убайдуллаева. Т., 2007.

20. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш методологиясини такомиллаштириш муаммолари / Масъул. муҳ. Р.А.Убайдуллаева. Т., 2011.

21. Ўзбекистонда жамоатчилик фикри социологияси муаммолари. Масъул. муҳаррир Убайдуллаева Р.А. Т., 2016.

Ўқув-услубий қўлланмалар

1. Ата-Мирзаев О., Қаюмов Ў. ва бошқ. Жамоатчилик фикрини социологик тадқиқотлар асосида ўрганиш. Методик қўлланма. Т., 1999.

2. Бекмурадов М., Ата-Мирзаев О., Алиқориев Н. ва бошқ. Социология. Т., 2000.

3. Убайдуллаева Р. Меҳнат иқтисодиёти ва социология. Ўқув қўлланма. Т., 2001. п

4. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О., Бекмурадов М., Қаюмов Ў. Социологик тадқиқотлар амалиёти. Методик қўлланма. Т., 2001.

5. Убайдуллаева Р., Бекмурадов М., Ата-Мирзаев О. ва бошқ. Социология. Ўқув қўлланма. Т., 2002.

6. Убайдуллаева Р., Сисина Т. Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий кайфияти даражасини баҳолаш. Методик ишланма. Т., 2003.

7. Убайдуллаева Р., Бекмурадов М., Ата-Мирзаев О. Социология. Ўқув қўлланма. Т., 2004.

8. Убайдуллаева Р., Юлдашбаева Д. Социологик сўров методикаси. Т., 2005.

9. Убайдуллаева Р., Ганиева М. Жамоатчилик фикрини ўрганиш ва таҳлил қилиш методикаси. Т., 2005.

10. Убайдуллаева Р., Ганиева М., Қаюмов Ў. Жамоатчилик фикрини ўрганиш ва таҳлил этиш услубиёти. Т., 2006.

11. Жамоатчилик фикри бўйича социологик сўров ўтказиш методикасини танлаш / Масъул муҳ. Р.А.Убайдуллаева. Т., 2007

12. Убайдуллаева Р., Ата-Мирзаев О., Қаюмов Ў., Аъзамходжаев И. ва бошқалар. Социологик сўровларни ташкил этиш ва ўтказиш услубиёти. Илмий-ўқув кўлланмаси. Т. «Ижтимоий фикр», 2010.

13. Аъзамходжаев И., Қаюмов Ў. Жамоатчилик фикрини ўрганишда математик усулларини қўллаш методикаси. Илмий-ўқув қўлланма. Т., «Ижтимоий фикр», 2010.

14. Аликариев Н., Муминов Н., Аъзамходжаев И.Х., Каюмов Ў.К. «Социологик тадкиқотларда математик моделлаштиришни қўллаш методикаси». Т., «Ижтимоий фикр», 2011.

15. Кодирова Д., Каюмов У., Хаджимухамедов М., Содиков Т., Интервьюерларни тайёрлаш ва назорат қилиш. Ўқув - методик қўлланма. Т., «Ижтимоий фикр», 2011.

16. Муминов Н., Каюмов А., Аъзамходжаев И., У. Каюмов. Ижтимоий бошкарув тадқиқотларида математик усуллар ( ўқув методик қўлланма). Т., 2015.

Марказ ҳаётидан

Барча сратлар

Сўров

Барча сўровлар