Раҳбарият

«Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази директори Убайдуллаева Раъно Ахатовна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги,
иқтисод фанлари доктори, профессор

 

Илмий фаолияти йўналишлари:

- социологик тадқиқотларнинг методологияси ва методикаси;

- жамоатчилик фикрини ўрганишнинг назарияси ва амалиёти;

- аҳолининг иқтисодий фаоллигига бозор шароитининг таъсирини баҳолаш, жамиятнинг ижтимоий заиф қатламларига таъсирини юмшатиш механизмларини ишлаб чиқиш;

- аёллар меҳнати ва гендер тенглигининг назарий-методологик муаммолари.

 

Халқаро, давлат, илмий ва жамоатчилик ташкилотларига аъзолик:

- ЮНЕСКОнинг МОСТ дастури бўйича Миллий мувофиқлаштириш Қўмитаси раиси;

- Ўзбекистон Хотин-қизлар Қўмитаси қошидаги олималар «Олима» уюшмаси вице-президенти;

- «Жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантиришнинг долзарб муаммолари: услублар, назария, амалиёт» республика илмий-амалий семинари раҳбари;

- Одам савдосига қарши курашиш бўйича Республика идоралараро комиссияси аъзоси;

- Коррупцияга қарши курашиш бўйича Республика идоралараро комиссияси аъзоси;

-Вояга етмаганлар ишлари бўйича Республика идоралараро комиссияси аъзоси;

- Зулфия номидаги Давлат мукофоти билан тақдирлаш комиссияси аъзоси;

- 2012 йилдан буён Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги Жамоатчилик кенгаши аъзоси.

 

Грант раҳбарлиги:

- №БВ-Ф8-005 «Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш методологиясини такомиллаштириш муаммоларини тадқиқ қилиш» (2008-2011 йй.).

- №Ф1-ФК-060486-Ф1-055: «Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантириш шароитида жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантириш методологиясини такомиллаштириш муаммолари» (2012-2017 йй.).

- №А-1-017+А-1002+(А1-003): «Ёшларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг институционал-методик воситалари ва механизмларини ишлаб чиқиш» (2015-2017 йй.).

 

Журнал редколлегияси ва таҳрир кенгашига аъзолик:

- Россия Фанлар академиясининг «Социологические исследования» халқаро журнали таҳрир кенгаши аъзоси;

- «Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари» журнали таҳрир ҳайъати аъзоси.

 

2012-2016 йилларда чоп этилган мақолалар:

2012

- Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш: қадам–бақадам /Тошкент: Ижтимоий фикр, 2012. 173 с. О.Б. Ата-Мирзаев билан биргаликда.

- Ўзбекистонда оила /Монография. Ўзбекистон Республикаси ФА Иқтисодиёт институти, «Ижтимоий фикр» жамоатчилик марказини ўрганиш Маркази, Тошкент, 2012. 164 с.

- Оила ва баркамол авлод тарбияси /Монография. «Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази, Тошкент, 2012. 136 с. О.Б. Ата-Мирзаев, М.Курановлар билан ҳамкорликда.

- Ўзбекистонда бозор ислоҳотларининг ижтимоий талаблари //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари, 2012. № 2. С. 13-23.

- Замонавий Ўзбекистонда оила ва оилавий муносабатлар /Масъул муҳ. Р.А. Убайдуллаева. Брошюра. Ўзбекистон Республикаси ФА Иқтисодиёт институти, «Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази , Т-2012г. 102 с.

2013

- Ўзбекистоннинг сиёсий этник социуми: тарихий-социологик аспектлар /Масъул муҳ. Р.А. Убайдуллаева. Монография. Ўзбекистон Республикаси ФА Иқтисодиёт институти, «Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази, Т-2013г. 144 с.

- Ўзбекистон ёшларининг ҳуқуқий саводхонлиги /Тўплам. «Ёшларнинг жамиятга ижтимоий мослашуви муаммолари. Илмий-амалий семинар материаллари», Т-2013г. 8-17 б.

- Оилавий тадбиркорлик: муаммолар ва ривожланиш истиқболлари ҳолати //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари, 2013. №1. С 29-38.

- Ўзбекистонда оила ривожи – давлат сиёсатининг устуворлиги /Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Маориф ва ёшлар тарбияси (Иккинчи анъанавий илмий-амалий конференцияси материаллари) Т-2013г. 179-182 с. Ўзбекистон жамоатчилигининг бағрикенглик факторлари таҳлили /СоцИС. 2013. №3, 20-28 с.

2014

- Жамоатчилик фикри: жамоатчилик билан давлат ўртасидаги мулоқот //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. 2014. №1, С 16-23.

- Келажак тараққиёти учун ишончли асослар //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. 2014. №1, С 16-24.

- Ўзбекистонда ёш авлодни тарбиялаш ва уйғун камолга етиши учун тайёрлашда оила институтининг аҳамияти/ инновациявий иқтисоднинг барқарор тараққий этишини таъминлашда фан, маориф ва ишлаб чиқариш (Илмий-амалий конференция материаллари) Т-2014г. 20-24 с.

- Modern Family in Uzbekistan /From a Strong State to a Strong Civil Society UZBEKISTAN (Mahalla: historical experience and modern times) T-2014, Р 71-81.

- Modern Family in Uzbekistan /From a Strong State to a Strong Civil Society. Mahalla: historical experience and modern times. Global Scholarly Publications, New York, USA 2014.Р119-129.

- Ўзбекистон аҳолиси: тараққиётнинг ҳозирги ҳолати ва янги уфқлари /Ўзбекистон фуқароларининг репродуктив мақсади: муҳим жиҳатлари ва замонавий тенденциялари (Конференция материаллари: «Ўзбекистонда эркаклар ва аёлларнинг саломатлигини янада яхшилаш ва МКНРнинг 2014 йилдан кейинги янгиланган Дастури контекстида оилани мустаҳкамлашнинг янги уфқлари».) Т-2014г. 8-25 с.

- Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш: назария, методика, амалиёт /Тошкент: Ижтимоий фикр, 2014. 500 б. О.Б. Ата-Мирзаев билан биргаликда..

- Одам савдосига қарши курашиш – жамоатчилик фикри марказида//Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. 2014. №4, С 17-23.

- Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий қиёфаси (социологик тадқиқот) /Ташкент: Ижтимоий фикр, 2014. 118 с. О.Ата-Мирзаев, У.Каюмов, М.Куронов билан биргаликда.

2015

- Мустақиллик йилларида Ўзбекистон хотин-қизларининг ижтимоий мақоми ва ролини юксалтириш /Фуқаролик жамиятини шакллантириш, давлатчилик ва жамоатчилик қурилишида хотин-қизларнинг ўрни халқаро конференцияси маърузалари тўплами: Ўзбекистон тажрибаси (Самарқанд 9 сентябрь 2015йил)Т-2015й. 99-106 б.

- Ўзбекистон хотин-қизларининг ижтимоий мақомини юксалтиришнинг шартлари ва омиллари//СоцИС. 2015. №5, 110-114 Н.Х.Раҳимова билан биргаликда.

- Ўзбекистонда шахсни тарбиялашда кекса авлоднинг тутган ўрни /Ўзбекистон: аҳолининг кекса авлоди оила ва жамият бойлиги (Қарияларни қадрлаш йилига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси материаллари) Т-2015г. 58-69 б.

2016

- Ўзбекистон фуқаролари репродуктив мақсадларининг асосий ўзига хос томонлари ва тенденциялари/ Соғлом аёл – миллат ғурури (Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами) Т-2016й. 11-16 б.

- Оналик ва болалик Ўзбекистон фуқароларининг қадриятларга айланган мақсад ва йўналишлари тизимида / «Оналик ва болаликни муҳофаза қилиш – жамиятнинг барқарор тараққиёти асоси. Ўзбекистон тажрибаси» Халқаро «Давра суҳбати» материаллари. , Т- 2016г. 21-30 б.

- Ўзбекистон жамоатчилик фикри кўзгусида /Тошкент: Ижтимоий фикр, 2016. 350 б. О.Б. Ата-Мирзаев билан биргаликда.

- Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганишда контент-таҳлил тадқиқотлар/ Тошкент: Ижтимоий фикр, 2016. 134 б.

 

 «Ижтимоий фикр»

Маркази директори ўринбосари

Ата-Мирзаев Озод Баба-Мирзаевич

География фанлари доктори, профессор

 

Илмий фаолиятининг асосий йўналишлари

- Шаҳарлар урбанизацияси ва нуфусининг назарий-методологик муаммолари

- Жамоатчилик фикри социологияси: услублар, назария, амалиёт.

 

Илмий ва жамоатчилик ташкилотларига аъзолик

- ЮНЕСКОнинг МОСТ дастури бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий қўмитаси раиси ўринбосари;

- «Жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантиришнинг долзарб муаммолари: услублар, назария, амалиёт» республика илмий-амалий семинари раҳбари ўринбосари;

- Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти қошидаги география фанлари доктори унвонини бериш бўйича ихтисослашган Кенгаш раиси ўринбосари;

- Ўзбекистон Миллий университети қошидаги социология фанлари доктори унвонини бериш бўйича бир марталик илмий кенгаш аъзоси;

- «Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари» журнали таҳрир ҳайъати аъзоси.

 

Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар

 агентлигидаги

грантларнинг раҳбари

Амалий тадқиқотлар

1.Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш бўйича социологик тадқиқотларни ташкил этиш ва амалга оширишнинг илмий-амалий асосларини ишлаб чиқиш. (2001– 2002 йй).

2. Маънавий, маърифий ва миллий ғояни шакллантириш соҳасида жамоатчилик фикрини ўрганишнинг илмий-амалий асослари (2001– 2002 йй).

3. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантириш механизмларини такомиллаштириш муаммолари (2003–2005 йй).

4. Мустақил Ўзбекистон ёшларининг ахлоқий тушунчалари ва ҳаётий қадриятлари (2006–2008 йй).

5. Мустақиллик шароитида Ўзбекистон жамоатчилигининг ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий ва сиёсий ривожланиши бўйича жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантиришнинг илмий-амалий асосларини ишлаб чиқиш (2009–2011 йй).

6. Ўзбекистонликларнинг мустақиллик йилларидаги ижтимоий тенглигини шакллантириш (2015–2017 йй).

Инновацион лойиҳалар

1. Мустақил Ўзбекистон ёшларининг маънавий-ахлоқий дунёсини шакллантириш муаммолари ва ҳолати (2000–2001 йй).

2. «Ўзбекистонликларнинг миллий ўзлигини англаш» китобини ўзбек тилида тайёрлаш ва чоп этиш (2003–2004 йй).

3. «Ўзбекистонда терроризм ва диний экстремизм ҳақида жамоатчилик фикри» китобини ўзбек тилида тайёрлаш ва чоп этиш (2005–2006 йй).

4. «Оила маънавияти» ўқув қўлланмасини ўзбек тилида тайёрлаш ва чоп этиш (2006–2007 йй).

5. «Ўзбекистон ёшлари: маънавий ва ахлоқий дунёси» китобини ўзбек тилида тайёрлаш ва чоп этиш (2008–2009 йй).

6. «Кўпмиллатли Ўзбекистон» китобини ўзбек тилида тайёрлаш ва чоп этиш (2009–2010 йй).

7. Оила ва баркамол авлод тарбияси. (2011–2012 йй).

 

Асосий нашрлар

Монография

1. Ўзбекистон жамоатчилик фикри кўзгусида 2016. 20,3 п.л. ( Р.А. Убайдуллаева билан ҳаммуаллифликда)

2. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш: назария, методика, амалиёт. Т. 2014. 37,8 п.л. ( Р.А. Убайдуллаева ҳаммуаллифлигида)

3. Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий қиёфаси (социологик тадқиқот). Т. 2014. 8,0 б.т. (ҳаммуаллифлар Р.А. Убайдуллаева, У.К. Каюмов, М. Куронов)

4. Оила ва баркамол авлод тарбияси. Т. 2012. 8,5 б.т. (ҳаммуаллифлар Р.А. Убайдуллаева, М. Куронов)

5. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш. Қадам–бақадам. 2012, 10,0 б.т. (ҳаммуаллиф Р.А. Убайдуллаева)

6. Кўпмиллатли Ўзбекистон: тарихий-демографик аспект. Т. изд.2, доп. 2011, 13,2 б.т. (ҳаммуаллифлар В. Геншке, Р. Муртазаева)

7. Ўзбекистон жамоатчилик фикри социологияси: назария, методлар, амалиёт. Т. 2010, 11,0 б.т. (ҳаммуаллифлар Р.А. Убайдуллаева, У.К. Каюмов)

8. Ўзбекистон аҳолиси: тарихи ва ҳозирги давр. Т. 2009. 14,0 б.т.

9. Ўзбекистон: табиати, аҳолиси, иқтисодиёти. Т. 2009. 14,0 б.т. ( ҳаммуаллиф Н. Тухлиев)

10. Кўпмиллатли Тошкент (социологик тадқиқот). Т. 2009. 6,25 б.т. (ҳаммуаллиф М.Х.Карамян).

11. Ўзбекистон ёшлари: ижтимоий портрет. Т. 2008. 8,25 б.т. (ҳаммуаллифлар Р.А. Убайдуллаева, М.Х. Ганиева)

12. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва аҳоли бандлиги. Т. 2006. 5,3 б.т. (ҳаммуаллифлар Р.А. Убайдуллаева, Н. Умарова)

13. Ўзбекистонда жамоатчилик фикри социологияси. Т. 2006. 10,0 б.т. (ҳаммуаллиф Р.А. Убайдуллаева)

14. Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик: тарихи ва ҳозирги даври. Т. 2004. 11,9 б.т. (ҳаммуаллифлар В. Гентшке, Р. Муртазаева)

15. Ўзбекистонликларнинг миллий ўзлиги. Т. 2004. 7,8 б.т. (ҳаммуаллифлар Р.Убайдуллаева, М.Ганиева, У.Қаюмов)

16. Ўзбекистон урбанизацияси тарихий-демографик очерклари.Т. 2002. 8,2 б.т. (ҳаммуаллифлар В. Гентшке, Р. Муртазаева, А. Салиев)

17. Ўзбекистонликларнинг ижтимоий портрети. (социологик тадқиқотлар). Т. 2002. 7,5 б.т. ( ўзб., ингл. ва рус. тилларида) (ҳаммуаллифлар Р.А. Убайдуллаева и др.)

Дарсликлар ва ўқув қўлланмалари

18. «Оила маънавияти». Ўқув қўлланма. Т. 2007. 9,5 б.т. (ҳаммуаллифлар М.Х. Ганиева, Н. Латипова ва бошқ.)

19. Социология. Ўқув қўлланма. Т. 2002. 18,7 б.т. (ҳаммуаллифлар Р.А. Убайдуллаева, М. Бекмурадов ва бошқ.)

20. Социологик тадқиқотлар амалиёти. Ўқув-услубий қўлланма. Т. 2001. 4,7 б.т. (ҳаммуаллифлар Р.А.Убайдуллаева, М. Бекмурадов, У.К. Каюмов)

21. Жамоатчилик фикрини социологик тадқиқотлар асосида ўрганиш. Методик қўлланма. Т.1999. 5,8 б.т. (ҳаммуаллифлар Ў.К. Қаюмов ва бошқ.)

Марказ ҳаётидан

Барча сратлар

Сўров

Барча сўровлар